Kontaktirajte nas

Napomena: Gorazde.com nije firma koja je registrovana u Bosni i Hercegovini.

Gorazde.com ima sjedište u Švicarskoj.

Gorazde.com traži dopisnike koji bi pisali vlastite članke i istraživanja. Teme koje Gorazde.com želi nuditi svojim čitaocima će biti izričito pozitivne prirode. Politika i crna hronika nisu teme kojima se trenutno želimo baviti.

Princip saradnje sa autorima

Prenos imovinskih autorskih prava

Gorazde.com želi uz ugovorenu jednokratnu naknadu otkupiti ekskluzivno pravo na objavljivanje i reprodukciju vašeg autorskog djela. Tipična autorska djela koje Gorazde.com želi otkupiti su tekstovi, video zapisi i fotografije.

Ekskluzivno pravo (isključivi prenos prava) podrazumjeva da isključivo Gorazde.com ima pravo objaviti i/ili štampati otkupljena autorska djela.

Za svaki pojedinačni rad koji Gorazde.com prihvati i odluči objaviti, sa autorom će se potpisati Ugovor o isključivom, globalnom i trajnom prenosu imovinskih autorskih prava, uključujući:

Autor, shodno važećoj međunarodnoj Zakonskoj regulativi, zadržava Moralno autorsko pravo. Gorazde.com se obavezuje na poštovanje moralnog prava autora te će za svaki objavljeni rad, uredno naznačiti i ime autora.

Za eventualne sporove vezane za potpisane ugovore, nadležan je Sud u kantonu Cirih, Švicarska (Bezirksgericht Zürich).

Kontakt formular za zainteresovane dopisnike

Ako smo probudili vaš interes, bilo bi nam drago da nas kontaktirate, kako bi smo se bolje upoznali i nadamo se, započeli saradnju.